Felua-groep

Werken vanuit je eigen kracht. Met onbegrensde inzet. Dat is wat elke medewerker van Felua-groep doet. Ieder met een bijzonder talent, dat we samen ontdekken en ontwikkelen. Dat unieke werkvermogen verbinden wij graag met organisaties om ons heen. Het resultaat? Duurzame oplossingen met verrassend veel economische en maatschappelijke waarde.
Daar zijn we trots op.

Felua-groep: ontdek bijzonder werkvermogen!
Ik ben nu hier: home

Testimonial

Meer testimonials

Brochure Felua-Groep

Vraag brochure aan

Heeft u een vacature?

Laat het ons weten!

Over Felua-groep

Felua-groep samen met deel Werkplein Activerium verder als Werkbedrijf Lucrato

Felua-groep en een deel van Werkplein Activerium Apeldoorn starten samen een nieuw werkbedrijf in oprichting onder de naam Werkbedrijf Lucrato. Hierin worden de krachten van beide organisaties gebundeld voor het helpen van werkgevers aan de juiste arbeidskrachten. En voor het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van een betaalde baan. De opening van het werkbedrijf vond plaats op 6 februari tijdens een feestelijke bijeenkomst voor werkgevers.

Eén aanspreekpunt
Werkbedrijf Lucrato neemt de taken van Felua-groep en de werkgeverdienst plus re-integratietaken van Werkplein Activerium over. Daardoor kunnen werkgevers in de regio Apeldoorn-Epe-Heerde voortaan bij één aanspreekpunt terecht voor het vinden van arbeidskrachten met een afstand tot werk. Het nieuwe werkbedrijf bundelt alle voordelige regelingen, subsidies en expertise van het Werkplein met die van de sociale werkvoorziening. Bestaande regelingen en contracten van Felua-groep en/of gemeente worden voortgezet.

Verrijken
Werkbedrijf Lucrato wil bereiken dat alle werkgevers in de regio sociaal ondernemen. Dit doet ze door organisaties én mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zodanig te verrijken dat de juiste match kan worden gemaakt. Consulenten van het werkbedrijf ontzorgen en ondersteunen werkgevers en werknemers zolang dat nodig is voor de beste, duurzame oplossing.

Al doende
Het werkbedrijf wordt formeel pas opgericht op 1 januari 2018. Maar vanaf 7 februari 2017 werken Felua-groep en een deel van Werkplein Activerium al samen vanuit één ‘werkbedrijf in oprichting’. Dat betekent dat een deel van de processen gaandeweg geoptimaliseerd zal worden. Het werkbedrijf i.o. wordt voorlopig gevestigd in het pand van Felua-groep, Gildenhûs in Heerde blijft bestaan. Gemeente Heerde en gemeente Epe zijn als mede-eigenaren van Felua-groep nauw bij het proces betrokken, evenals het UWV dat al langere tijd samen met Felua-groep en Werkplein Activerium optrekt in werkgeversdienstverlening.

Talentvolle medewerkers
Via Felua-groep werken, naast ongeveer 100 vaste medewerkers, zo’n 1500 medewerkers met een indicatie wet sociale werkvoorziening. Talentvolle mensen die heel veel dingen kunnen, maar die om een fysieke, psychische of sociale reden een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Hun mogelijkheden en talenten gebruiken ze in hun werk. Ze werken vaak gedetacheerd bij een regulier bedrijf. Of bij Felua-groep zelf, bijvoorbeeld in de productie of digitalisering.

Aan de slag bij bedrijven
Het liefst gaan al die medewerkers bij een regulier bedrijf buiten Felua-groep aan de slag. Daarom werken wij samen met diverse toonaangevende organisaties in onze omgeving. Heel wat van onze 1500 medewerkers zijn gedetacheerd en anderen werken – met soms wat extra begeleiding door Felua-groep – in dienst van een regulier bedrijf. Bedrijven die een uitstekende arbeidskracht nodig hebben en de talenten van onze medewerkers elke dag ervaren.

Gemeente als opdrachtgever
De gemeente was opdrachtgever en eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de wet sociale werkvoorziening (wsw). De wsw maakte het mogelijk dat mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, daadwerkelijk aan de slag kunnen in een zo normaal mogelijke arbeidsomgeving. Sinds 2015 is de wsw opgegaan in de Participatiewet. Felua-groep is door de gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde benoemd tot 'preferred supplier' voor de uitvoering van de Participatiewet. Behalve voor mensen met een sw-indicatie, zet Felua-groep haar kennis, ervaring en netwerk ook in voor andere werkzoekenden uit de brede doelgroep van de Participatiewet. Bijvoorbeeld in 'Direct Actief' of in 'beschut werk'. 

Netwerkorganisatie
Felua-groep wil alle doelgroepen uit de Participatiewet aan werk helpen. Daarvoor zijn verschillende projecten met partners in de regio gestart. Met het UWV is dat bijvoorbeeld de pilot Van Wajong naar Werk. Met de gemeenten hebben we onder andere het project Direct Actief. Voor cliënten in de AWBZ/WMO hebben we de pilot Beschut werk / arbeidsmatige dagbesteding, samen met zorginstellingen Pluryn, Iriszorg, Leger des Heils, Passerel en ’s Heeren Loo. Op het gebied van onderwijs aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, werken we samen met ROC Aventus, het Sprengen College en De Bolster.


In het nieuws

Samenwerking Pluryn en Lucrato voor doorstroom naar werk
Read onLees verder >>

Uniek vergaderen?!

Uw training of vergadering in ons
smaak!makend leercentrum. Aantrekkelijke prijs en maatschappelijk verantwoord.

Lees verder >>

Talens

Henk Schoenmaker

"Koninklijke Talens vertrouwt Felua-groep nauwkeurig samenstelwerk toe."


Felua-groep
Bezoekadres: Egerlaan 15, 7334 AD Apeldoorn
Postadres: postbus 625, 7300 AP Apeldoorn

Bekijk hier alle vestigingen
t. 055 - 549 25 00
f. 055 - 542 47 82
e. info@felua-groep.nl

Plan route
Inloggen intranet

BTW-nummer: NL001299931B01
IBAN-nummer: NL90RABO0393401820
Twitter Youtube